ترجمه مدارک

مرداد ۸, ۱۳۹۷

قوانین ترجمه در ایران

دارالترجمه ها و دفاتر رسمی باید مطابق با قانون اساسی، قوانینی را رعایت و اجرا کنند. دارالترجمه رسمی جوان مشهد با رعایت تمامی قوانین و بهره […]
مرداد ۸, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

ترجمه رسمی اسناد و مدارک ترجمه رسمی اسناد و مدارک ترجمه رسمی اسناد و مدارک سند مالکیت ترجمه رسمی اصل سند مالکیت در صورتی که خوانا، […]
مرداد ۸, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی گواهی های آموزشی

ترجمه رسمی گواهی های آموزشی ترجمه رسمی گواهی های آموزشی ترجمه رسمی گواهی های آموزشی گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای: ترجمه رسمی […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی فیش حقوقی

ترجمه رسمی فیش حقوقی ترجمه رسمی فیش حقوقی ترجمه رسمی فیش حقوقی مدارک رسمی هر فرد مدارکی هستند که احوال شخصیه فرد را بیان می کنند […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی سند ازدواج

از جمله مدارک مهمی که سفارتخانه ها از افراد متاهل درخواست می کنند، سندی است که اثبات کند فرد متاهل است.  که در ایران سند ازدواج […]
آبان ۳, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی وکالتنامه

. ترجمه رسمی وکالتنامه در صورتی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد انجام می پذیرد و مورد تایید دادگستری نیز می باشد . اگر […]
آبان ۳, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی دفترچه بیمه

ترجمه رسمی دفترچه بیمه ترجمه رسمی دفترچه بیمه ترجمه رسمی دفترچه بیمه بعضی از سفارتخانه در هنگام صدور ویزا دفترچه بیمه را نیز درخواست می کنند […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل گواهی اشتغال به تحصیل زمانی صادر می شود که فرد با به پایان رساندن […]
gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب‌سایت، با خط‌مشی حفاظت از داده‌ها ما موافقت می‌کنید.
اطلاعات بیشتر