ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

ترجمه رسمی مدرک تحصیلی

دارالترجمه جوان به عنوان یکی از بهترین دارالترجمه رسمی مشهد، انواع مدارک تحصیلی را به صورت آنلاین و حضوری ترجمه می کند. از انواع مدارک تحصیلی که در دفتر ترجمه ۱۰۲۶ مشهد انجام می شود؛ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

مدارک و ریز نمرات مقطع تحصیلی ابتدائی: ترجمه رسمی کلیه مدارک مقطع ابتدائی با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است، به استثناء گواهی پایان مقطع تحصیلی ابتدائی (پنجم ابتدایی) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باید به تایید دادگستری و امور خارجه آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد.

مدارک و ریز نمرات و گواهی های مقطع راهنمایی: ترجمه رسمی کلیه مدارک مقطع راهنمایی با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید دادگستری و امور خارجه نیست به استثناء گواهی پایان مقطع راهنمائی (سوم) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باید به تایید دادگستری و امور خارجه آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد.

مدارک و ریزنمرات و گواهی های مقاطع متوسطه: ترجمه رسمی کلیه مدارک مقطع متوسطه با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید دادگستری و امور خارجه به استثناء گواهی پایان مقطع متوسطه (سوم) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باید به تایید دادگستری و امور خارجه آموزشگاه مربوطه و آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد. ضمنا مدارک آموزشی در مقطع کاردانی با تایید دادگستری و امور خارجه آموزش و پرورش کل قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

مدارک و ریزنمرات و گواهیهای صادره از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری: ترجمه رسمی دانشنامه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا و ریز نمرات فارغ التحصیلان ممهور به مهر معرفی شده وزارت علوم علوم تحقیقات و فن آوری با امضاهای معرفی شده آن سازمان قابل تایید دادگستری و امور خارجه هستند. لازم به ذکر است کلیه مدارک مربوط به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری از سال ۱۳۵۴ به قبل نیاز به مهر و امضاهای پیوست را ندارد.

 

ترجمه رسمی مدرک دانشگاهی

مدارک و ریزنمرات و گواهی های صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ترجمه رسمی دانشنامه های مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و ریزنمرات فارغ التحصیلان، مدارک پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهای معرفی شده قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: ترجمه رسمی دانشنامه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و ریز نمرات فارغ التحصیلان صادره از واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر ایران با تایید دادگستری و امور خارجه سازمان مرکزی واقع در تهران با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. لازم به ذکر است تایید دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی مدارک دانشگاه آزاد اسلامی استناد به آخرین بخشنامه این سازمان است.

مدارک و ریز نمرات و گواهی صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی: ترجمه رسمی مدارک صادره از سوی دانشگاه های غیر انتفاعی با امضاهای معرفی شده آن دانشگاه و تایید دادگستری و امور خارجه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قابل تایید دادگستری و امور خارجه هستند.

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و دانشگاهی دارالترجمه رسمی جوان

ترجمه مدارک تحصیلی

کارت دانشجوئی: ترجمه رسمی کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل تایید دادگستری و امور خارجه نیست.

گواهی های کار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی: ترجمه رسمی گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد با تایید دادگستری و امور خارجه سازمان مرکزی و مهر و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

گواهی کار اساتید دانشگاه های دولتی: ترجمه رسمی گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های دولتی با مهر و امضاء ریاست دانشکده قابل تائید است.

مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی: ترجمه رسمی کلیه مدارک صادره از طرف این موسسات در صورتی که زیرنظر وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری باشند با مهر و امضاهای مجاز قابل تایید دادگستری و امور خارجه هستند.

مدارک و دانشنامه های معادل سازمان امور استخدامی کشور: ترجمه رسمی کلیه دانشنامه های معادل سازمان امور استخدامی ممهور به مهر سازمان قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

ارزشنامه های تحصیلی: ترجمه رسمی ارزشنامه های تحصیلی (ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور توسط وزارت علوم یا بهداشت ) با مهر بلامانع بودن ترجمه رسمی توسط وزارتخانه مربوطه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. لازم به ذکر است در صورت ارائه ارزشنامه تحصیلی بدون مهر بلامانع بودن ترجمه رسمی، صاحب سند می تواند اصل سند صادر شده در خارج از کشور را به تایید دادگستری و امور خارجه وزارت امورخارجه رسانده و سپس توسط مترجم رسمی به فارسی برگردان نموده و بعد از آن به زبان مورد نیاز خود ترجمه رسمی نماید.

مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه: ترجمه رسمی کلیه مدارک صادره از حوزه های علمیه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

کارت نظام پزشکی: ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی با امضاء رئیس نظام پزشکی و ارائه مدرک تحصیلی جهت استناد قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

کارت نظام مهندسی: ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی با امضاء رئیس نظام مهندسی و ارائه مدرک تحصیلی جهت استناد قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

کارت مربی گری: ترجمه رسمی کارت مربی گری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

کارت اقتصادی: ترجمه رسمی کارت اقتصادی با دارا بودن مهر وزارت اقتصاد و دارایی قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

ترجمه رسمی سرفصل دروس: ترجمه رسمی سرفصل دروس با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری: ترجمه رسمی کارنامه (ریز نمرات کنکور سراسری یا آزمایشی) قابل تایید دادگستری و امور خارجه نمی باشد.
تعیین رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی: ترجمه رسمی گواهی قبولی در کنکور سراسری با مهر سازمان سنجش و اداره کل امور دانشجویان داخل و وزارت علوم قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

 

مراحل ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی، فرآیندی است که برای تبدیل مدارک تحصیلی از یک زبان به زبان دیگر صورت می‌گیرد. این فرآیند برای افرادی که مدارک تحصیلی خود را به زبان دیگری نیاز دارند، مثل دانشجویانی که می‌خواهند در دانشگاهی خارجی تحصیل کنند یا افرادی که قصد مهاجرت به کشوری با زبان متفاوت را دارند، اهمیت زیادی دارد. در این مقاله، مراحل ترجمه رسمی مدارک تحصیلی به صورت کامل و دقیق بررسی می‌شود.

۱. تحصیل و دریافت مدرک

اولین مرحله برای ترجمه رسمی مدارک تحصیلی، تحصیل در موسسه‌های آموزشی مربوطه و دریافت مدرک تحصیلی است. این مدرک ممکن است شامل پایان‌نامه، مدرک دیپلم، مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا باشد. برای شروع فرآیند ترجمه، ابتدا باید این مدارک تحصیلی به زبانی که قرار است ترجمه شود، ترجمه شده و تایید شود.

۲. انتخاب مترجم حرفه‌ای

مهمترین مرحله در ترجمه رسمی مدارک تحصیلی، انتخاب یک مترجم حرفه‌ای و شایسته است. مترجم باید به دقت زبان مبدأ (زبانی که مدرک تحصیلی در آن نوشته شده است) را بفهمد و بتواند معنی صحیح و دقیق را به زبان مقصد (زبانی که مدارک تحصیلی در آن ترجمه می‌شود) منتقل کند. همچنین، مهارت‌های ترجمه و فهم عمیقاز مفاهیم تخصصی و واژگان متناسب با حوزه تحصیلی مدرک را داشته باشد. انتخاب یک مترجم حرفه‌ای با سابقه و مهارت مناسب می‌تواند تضمین‌کننده اصالت و دقت ترجمه باشد.

دارالترجمه جوان با سابقه ای درخشان به عنوان معتبرترین دارالترجمه رسمی در مشهد، انواع مدارک تحصیلی را به صورت تخصصی و حرفه ای ترجمه میکند.

۳. ترجمه اولیه

در این مرحله، مترجم به ترجمه اولیه مدارک تحصیلی می‌پردازد. او باید متن اصلی را با دقت خوانده و آن را به زبان مقصد ترجمه کند. توجه به جزئیات و واژگان تخصصی مهم است تا ترجمه دقیق و معنی‌داری ارائه شود. در این مرحله، تمام اطلاعات و مفاهیم مهم در متن اصلی باید به درستی منتقل شوند.

۴. ویرایش و بازبینی

بعد از ترجمه اولیه، متن ترجمه شده باید ویرایش و بازبینی شود. در این مرحله، یک ویراستار با تسلط بر زبان مقصد و قواعد آن، متن ترجمه شده را بررسی می‌کند. او تصحیح‌های لغوی، دستوری، نگارشی و ساختاری را انجام می‌دهد و ترجمه را بهتر و قابل فهم‌تر می‌کند. بازبینی دقیق و ویرایش کامل متن ترجمه شده، از اهمیت بالایی برخوردار است تا هیچ نقصی در ترجمه باقی نماند.

۵. تصحیح‌ها و تنظیمات نهایی

در این مرحله، پس از بازبینی ویراستار، ترجمه باید به تمامی نکات و تصحیح‌های پیشنهادی ویراستار پاسخگو شود. تمامی تنظیمات نهایی متن، اصلاحات دستوری و نگارشی و ساختاری باید انجام شود تا متن نهایی آماده شود. همچنین، صفحه‌بندی، قالب‌بندی و نمایش بصری متن نیز در این مرحله بررسی می‌شود.

۶. تایید و امضاء ترجمه

بعد از انجام ترجمه و اصلاحات نهایی، مترجم باید ترجمه را تایید و امضاء کند. این امضا تضمین می‌کند که ترجمه توسط یک مترجم حرفه‌ای و کارشناس انجام شده است و صحت و اعتبار آن تایید می‌شود. امضاء مترجم همچنین نشان می‌دهد که او مسئولیت ترجمه را بر عهده دارد و در صورت نیاز می‌تواند ترجمه را توجیه کند.

۷. تصدیق ترجمه

بعد از تایید و امضاء ترجمه توسط مترجم، باید ترجمه توسط مرجع معتبر تصدیق شود. معمولاً این مرجع یک وزارتخانه، سفارتخانه، کنسولگری یا سازمانی است که مسئول تصدیق ترجمه‌های رسمی است. ترجمه، همراه با مدارک اصلی، برای تصدیق به این مرجع ارائه می‌شود و پس از بررسی صحت و اعتبار، ترجمه تایید می‌شود.

۸. توثیق ترجمه

در این مرحله، پس از تصدیق ترجمه، توثیق بر روی ترجمه انجام می‌شود. این شامل امضای مقام مسئول در مرجع تصدیق، چاپ یا نشان دادن مهر رسمی و مهر مرجع تصدیق است. توثیق ترجمه نشان می‌دهد که ترجمه رسمی است و معتبریت آن توسط مرجع تصدیق تایید شده است.

۹. تحویل ترجمه

بعد از توثیق ترجمه، مدارک تحصیلی به همراه ترجمه رسمی برگشت داده می‌شود. مدارک اصلی به همراه ترجمه رسمی باید به دریافت‌کننده تحویل داده شود. تحویل ترجمه رسمی، اطمینان می‌دهد که مدرک تحصیلی به همراه ترجمه رسمی قابل قبول و قابل استفاده در محیط مورد نظر است.

 

دارالترجمه رسمی جوان 

با توجه به مزایای ارائه شده توسط دفتر ترجمه جوان مشهد با شماره ۱۰۲۶، می توان این مرکز را به عنوان یکی از بهترین مراکز ترجمه مدارک رسمی در شهر مشهد معرفی کرد. اگر نیاز به ترجمه مدارک رسمی دارید، می توانید به این مرکز معتبر و با سابقه مراجعه کنید و از خدمات با کیفیتی که توسط آن ارائه می شود، بهره مند شوید. بنابراین، اگر شما نیازهایی مانند ترجمه مدارک تحصیلی، ترجمه قراردادهای بین المللی و یا هرگونه مدرک رسمی و معتبری را دارید، باید به دفاتر ترجمه مراجعه کنید.
در استان خراسان رضوی بیش از ۳۰ دفتر ترجمه رسمی در مشهد وجود دارد. دفتر ترجمه جوان با بیست سال تجربه در زمینه ترجمه، بهترین و مطمئن ترین خدمات را در اسرع وقت و با قیمت مناسب در مشهد مقدس، واقع در خیابان راهنمایی، ارائه می دهد. (تماس با دارالترجمه جوان: برای ارتباط با شماره های ۰۵۱۳۵۴۳۵۹۶۲، ۰۵۱۳۳۴۹۳۱۲۱، ۰۹۱۵۰۷۰۸۹۰۱ تماس حاصل کنید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب‌سایت، با خط‌مشی حفاظت از داده‌ها ما موافقت می‌کنید.
اطلاعات بیشتر