دارالترجمه رسمی دادگستری مشهد

مرداد ۸, ۱۳۹۷

قوانین ترجمه در ایران

دارالترجمه ها و دفاتر رسمی باید مطابق با قانون اساسی، قوانینی را رعایت و اجرا کنند. دارالترجمه رسمی جوان مشهد با رعایت تمامی قوانین و بهره […]
مرداد ۸, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی گواهی ها تحت نظارت دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی گواهی های متفرقه ترجمه رسمی گواهی های متفرقه ترجمه رسمی گواهی های متفرقه کارت واکسیناسیون کارت واکسیناسیون با تایید دادگستری و امور خارجه سازمان […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی فیش حقوقی

ترجمه رسمی فیش حقوقی ترجمه رسمی فیش حقوقی ترجمه رسمی فیش حقوقی مدارک رسمی هر فرد مدارکی هستند که احوال شخصیه فرد را بیان می کنند […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی سند ازدواج

از جمله مدارک مهمی که سفارتخانه ها از افراد متاهل درخواست می کنند، سندی است که اثبات کند فرد متاهل است.  که در ایران سند ازدواج […]
مهر ۳۰, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی برگه مرخصی

ترجمه رسمی برگه مرخصی ترجمه رسمی برگه مرخصی ترجمه رسمی برگه مرخصی از انواع مدارک مهمی که هنگام گرفتن ویزا باید تحویل سفارت داده شود ترجمه […]
gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب‌سایت، با خط‌مشی حفاظت از داده‌ها ما موافقت می‌کنید.
اطلاعات بیشتر