ترجمه رسمی جواز تاسیس

آذر ۱, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی سند خودرو

ترجمه رسمی سند خودرو ترجمه رسمی سند خودرو ممکن است برای شما نیز پیش بیاید که نیاز به ترجمه رسمی سند خودرو خود داشته باشید ممکن […]
آذر ۱, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی فیش بانکی

ترجمه رسمی فیش بانکی ترجمه رسمی فیش بانکی مانند هر مدرک بانکی که از طرف بانک  ملی است و برای ترجمه باید تایید بانک ملی یا […]
آذر ۲, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج از کشور

ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج از کشور ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج از کشور شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که […]
آذر ۲, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون

ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون مانند تمام مدارک پزشکی دیگر ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون نیاز به مهر نظام پزشکی یا مهر خود پزشک […]
آذر ۳, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی اقرارنامه

شرایط لازم برای ترجمه رسمی اقرارنامه  اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر رسمی ممهور به مهر سردفتر قابل ترجمه و تایید است. به شرطی که برای اثبات […]
آذر ۳, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی احکام دادگاه

ترجمه رسمی احکام دادگاه ترجمه رسمی احکام دادگاه برای ترجمه رسمی احکام دادگاه در نظر داشته باشید که تنها رای قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب که […]
آذر ۴, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی گواهی تولد

  گواهی ولادت اتباع داخلی تا ۱۵ روز قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای معتمد […]
آذر ۴, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی گواهی فوت

ترجمه رسمی گواهی فوت ترجمه رسمی گواهی فوت گواهی فوت اصل گواهی فوت یا رونوشت فوت با مهر ادارۀ ثبت احوال یا بهشت زهرا با ارائۀ […]
آذر ۵, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج

ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج ترجمه رسمی مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی […]
آذر ۵, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی بنچاق

ترجمه رسمی بنچاق ترجمه رسمی بنچاق ترجمه رسمی بنچاق یا اجاره نامه یا بیع نامه و قرارداهای فروش(مبایعه نامه) از سوی دادگستری و وزارت امور خارجه […]
آذر ۶, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی کارت بازرگانی

ترجمه رسمی کارت بازرگانی ترجمه رسمی کارت بازرگانی ترجمه رسمی کارت بازرگانی با تاییدات دادگستری قوه قضاییه و وزارت خارجه در دارالترجمه رسمی جوان انجام میپذیرد. […]
آذر ۶, ۱۳۹۷

ترجمه رسمی قرارداد

ترجمه قرارداد ترجمه قرارداد ترجمه قرارداد با تاییدات دادگستری قوه قضاییه و وزارت خارجه در دارالترجمه رسمی جوان انجام میپذیرد. ترجمه قرارداد با ارائه اصل قراردادهای […]
gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب‌سایت، با خط‌مشی حفاظت از داده‌ها ما موافقت می‌کنید.
اطلاعات بیشتر