دارالترجمه رسمی جوان مشهد (شماره ۱۰۲۶)

نرخنامه رسمی

دارالترجمه رسمی جوان مشهد (شماره ۱۰۲۶)

جهت مشاهده قیمت های این دارالترجمه می توانید از لیست زیر قیمت مدارک مورد نظر خود را بررسی نمایید.

ردیفنوع سندهزینه ترجمه (ریال)
۱ریزنمرات دبیرستان و پیش‌دانشگاهی (هر ترم)۱۵۰،۰۰۰
۲ریزنمرات دانشگاه (هر ترم)۱۸۰،۰۰۰
۳کارت شناسایی۲۰۰،۰۰۰
۴کارت معافیت۲۰۰،۰۰۰
۵کارت ملی۲۰۰،۰۰۰
۶شناسنامه۲۵۰،۰۰۰
۷ابلاغیه، اخطار قضایی۳۰۰،۰۰۰
۸برگ مرخصی۳۰۰،۰۰۰
۹توصیه‌نامه تحصیلی (بعد از سوم راهنمایی)۳۰۰،۰۰۰
۱۰جواز اشتغال بکار۳۰۰،۰۰۰
۱۱حکم بازنشستگی (کوچک)۳۰۰،۰۰۰
۱۲دفترچه بیمه۳۰۰،۰۰۰
۱۳دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش‌دانشگاهی۳۰۰،۰۰۰
۱۴ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال)۳۰۰،۰۰۰
۱۵سند تلفن همراه۳۰۰،۰۰۰
۱۶فیش مستمری (کوچک)۳۰۰،۰۰۰
۱۷کارت بازرگانی هوشمند۳۰۰،۰۰۰
۱۸کارت عضویت نظام مهندسی۳۰۰،۰۰۰
۱۹کارت نظام پزشکی۳۰۰،۰۰۰
۲۰کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن۳۰۰،۰۰۰
۲۱کارت پایان خدمت۳۰۰،۰۰۰
۲۲گزارش ورود و خروج از کشور۳۰۰،۰۰۰
۲۳گواهی اشتغال به تحصیل۳۰۰،۰۰۰
۲۴گواهی تجرد، تولد، فوت۳۰۰،۰۰۰
۲۵گواهینامه رانندگی۳۰۰،۰۰۰
۲۶گواهی ریزنمرات دانشگاهی۳۰۰،۰۰۰
۲۷گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)۳۰۰،۰۰۰
۲۸گواهی عدم سوء پیشینه۳۰۰،۰۰۰
۲۹گذرنامه (بدون روادید)۳۵۰،۰۰۰
۳۰روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)۴۰۰،۰۰۰
۳۱اساسنامه ثبت شرکت‌ها فرمی (هر صفحه)۴۵۰،۰۰۰
۳۲اوراق مشارکت و اوراق قرضه۴۵۰،۰۰۰
۳۳انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …)۴۵۰،۰۰۰
۳۴برگ تشخیص مالیات، مالیات قبضی (هر صفحه)۴۵۰،۰۰۰
۳۵برگ آزمایش پزشکی (کوچک)۴۵۰،۰۰۰
۳۶برگ جلب، احضاریه۴۵۰،۰۰۰
۳۷برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه)۴۵۰،۰۰۰
۳۸پروانه دائم پزشکی۴۵۰،۰۰۰
۳۹پروانه مطب، پروانه مسئول فنی۴۵۰،۰۰۰
۴۰پروانه نشر و انتشارات۴۵۰،۰۰۰
۴۱پروانه وکالت۴۵۰،۰۰۰
۴۲پرینت‌های بانکی کوچک (تا ۱۰ سطر)۴۵۰،۰۰۰
۴۳تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک)۴۵۰،۰۰۰
۴۴ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع۴۵۰،۰۰۰
۴۵جواز دفن۴۵۰،۰۰۰
۴۶جواز کسب۴۵۰،۰۰۰
۴۷ریز مکالمات تلفن (هر صفحه)۴۵۰،۰۰۰
۴۸سرفصل دروس (هر صفحه)۴۵۰،۰۰۰
۴۹سند وسائط نقلیه سبک۴۵۰،۰۰۰
۵۰فیش حقوقی (کوچک)۴۵۰،۰۰۰
۵۱فیش مستمری (بزرگ)۴۵۰،۰۰۰
۵۲کارت مباشرت۴۵۰،۰۰۰
ردیفنوع سندهزینه ترجمه (ریال)
۵۳کارنامه توصیفی ابتدایی (هر صفحه)۴۵۰،۰۰۰
۵۴کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن۴۵۰،۰۰۰
۵۵گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف۴۵۰،۰۰۰
۵۶گواهی بانکی یا سپرده بانکی۴۵۰،۰۰۰
۵۷دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا۴۵۰،۰۰۰
۵۸گواهی فنی و حرفه‌ای (یک رو)۴۵۰،۰۰۰
۵۹گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)۴۵۰،۰۰۰
۶۰گواهی‌ها (سایر موارد)۴۵۰،۰۰۰
۶۱لیست بیمه کارکنان (تا ده نفر)۴۵۰،۰۰۰
۶۲حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی۵۰۰،۰۰۰
۶۳آگهی تاسیس (ثبت شرکت‌ها، روزنامه رسمی)۶۰۰،۰۰۰
۶۴اجاره‌نامه، بنچاق و صلح‌نامه محضری (هر صفحه)۶۰۰،۰۰۰
۶۵اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه)۶۰۰،۰۰۰
۶۶بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه)۶۰۰،۰۰۰
۶۷ترازنامه شرکت‌ها، اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه)۶۰۰،۰۰۰
۶۸تقدیرنامه (بزرگ)۶۰۰،۰۰۰
۶۹پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)۶۰۰،۰۰۰
۷۰پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)۶۰۰،۰۰۰
۷۱پروانه مهندسی (هر صفحه)۶۰۰،۰۰۰
۷۲پرینت‌های بانکی (بیش از ۱۰ سطر)۶۰۰،۰۰۰
۷۳حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی۶۰۰،۰۰۰
۷۴دفترچه بازرگانی۶۰۰،۰۰۰
۷۵روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)۶۰۰،۰۰۰
۷۶فیش حقوقی (بزرگ)۶۰۰،۰۰۰
۷۷قرارداد استخدامی (هر صفحه)۶۰۰،۰۰۰
۷۸کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه)۶۰۰،۰۰۰
۷۹گواهی پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)۶۰۰،۰۰۰
۸۰گواهی حصر وراثت۶۰۰،۰۰۰
۸۱لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)۶۰۰،۰۰۰
۸۲مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه با کد رهگیری (هر صفحه)۶۰۰،۰۰۰
۸۳موافقت اصولی۶۰۰،۰۰۰
۸۴دفترچه وکالت۶۵۰،۰۰۰
۸۵اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت‌نامه، استشهادنامه) (هر صفحه)۷۵۰،۰۰۰
۸۶بارنامه (هر صفحه)۷۵۰،۰۰۰
۸۷برگ آزمایش پزشکی (بزرگ)۷۵۰،۰۰۰
۸۸برگ سبز گمرکی (هر صفحه)۷۵۰،۰۰۰
۸۹برگ نظریه کارشناسی ملک۷۵۰،۰۰۰
۹۰پروانه بهره‌برداری (پشت و رو)۷۵۰،۰۰۰
۹۱جواز تاسیس۷۵۰،۰۰۰
۹۲سند ازدواج یا رونوشت آن۷۵۰،۰۰۰
۹۳سند وسائط نقلیه سنگین۷۵۰،۰۰۰
۹۴سند مالکیت (دفترچه‌ای)۷۵۰،۰۰۰
۹۵قیم‌نامه (هر صفحه)۷۵۰،۰۰۰
۹۶گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف۷۵۰،۰۰۰
۹۷مالیات بر ارث (هر صفحه)۷۵۰،۰۰۰
۹۸وکالتنامه (نیم برگ)۷۵۰،۰۰۰
۹۹اضهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت‌نامه (پشت و رو)۱،۰۵۰،۰۰۰
۱۰۰اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه)۱،۰۵۰،۰۰۰
۱۰۱سند طلاق یا رونوشت آن۱،۰۵۰،۰۰۰
۱۰۲سند مالکیت (تک برگی)۱،۰۵۰،۰۰۰
۱۰۳قرارداد (هر صفحه)۱،۰۵۰،۰۰۰
۱۰۴وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)۱،۰۵۰،۰۰۰

تبصره: ۱- در ازای هر یک از خدمات زیر مبالغ ذکر شده به هزینه های در نرخ نامه افزوده می شود ؛

الف- هزینه های دفتری (کپی، پلمپ و …) مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال

ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

پ- ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

تبصره: ۲- برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه ۵۰٫۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.

تبصره ۳- هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه ۲۵% هزینه ترجمه می باشد، اما برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب می شود.

تبصره ۴- هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضاء مترجم رسمی ۱۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره ۵- منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا ۲۰ سطر می باشد.


-هزینه مهر دادگستری ۶۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هر سند می باشد.

اسنادی مانند فیش حقوقی و مدرک تحصیلی و ریز نمرات آن که با هم پلمپ شوند بابت مدرک پیوست ۳۰۰٫۰۰۰ریال می باشد.

-هزینه مهر وزارت امور خارجه ۶۰٫۰۰۰ ریال بابت هر صفحه ترجمه انگلیسی می باشد.