دارالترجمه رسمی جوان مشهد (شماره ۱۰۲۶)

نرخنامه رسمی

دارالترجمه رسمی جوان مشهد (شماره ۱۰۲۶)

جهت مشاهده قیمت های این دارالترجمه می توانید از لیست زیر قیمت مدارک مورد نظر خود را بررسی نمایید.

ردیفمدرکتعرفه ترجمه رسمی
فارسی به انگلیسی و بالعکس
(تمام مبالغ در واحد 
تومان)
تعرفه ترجمه رسمی
فارسی به غیرانگلیسی و بالعکس
(تمام مبالغ در واحد 
تومان)
۱ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم)۱۸,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰۲۲,۰۰۰+ هر درس ۹۰۰
۲ریزنمرات دانشگاه (هرترم)۲۰,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰۲۴,۰۰۰+ هر درس ۹۰۰
۳کارت شناسایی۳۰,۰۰۰۳۶,۰۰۰
۴کارت معافیت۳۰,۰۰۰۳۶,۰۰۰
۵کارت ملی۳۰,۰۰۰۳۶,۰۰۰
۶شناسنامه۳۵,۰۰۰۴۲,۰۰۰
۷وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)۵,۰۰۰۶,۰۰۰
۸ابلاغیه، اخطار قضایی۴۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰۴۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۶۰۰
۹برگه مرخصی۴۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰
۱۰توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن۱,۵۰۰۴۴,۰۰۰+ هر سطر متن۱,۸۰۰
۱۱جواز اشتغال به کار۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰۴۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۸۰۰
۱۲حکم بازنشستگی۳۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰۴۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۸۰۰
۱۳دفترچه بیمه۴۲,۰۰۰۵۰,۰۰۰
۱۴دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش­دانشگاهی۴۲,۰۰۰۵۰,۰۰۰
۱۵ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال)۳۶,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰۴۴,۰۰۰+ هر درس ۹۰۰
۱۶سند تلفن همراه۴۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰
۱۷فیش مستمری۳۶,۰۰۰+ هر آیتم ۵۰۰۴۴,۰۰۰+ هر آیتم ۶۰۰
۱۸کارت بازرگانی هوشمند۴۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰
۱۹کارت عضویت نظام مهندسی۴۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰
۲۰کارت نظام پزشکی۴۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰
۲۱کارت واکسیناسیون۳۶,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۵۰۰۴۴,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۶۰۰
۲۲کارت پایان خدمت۴۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰
۲۳گزارش ورود و خروج از کشور۳۶,۰۰۰+ هر تردد ۸۰۰۴۴,۰۰۰+ هر تردد ۹۰۰
۲۴گواهی اشتغال به تحصیل۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰۴۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۸۰۰
۲۵گواهی تجرد ، تولّد ، فوت۴۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰
۲۶گواهینامه رانندگی۴۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰
۲۷گواهی ریز نمرات دانشگاهی۳۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۵۰۰۴۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۳,۰۰۰
۲۸گواهی عدم خسارت خودرو۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰۴۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۲۹گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی)۳۶,۰۰۰+ هر سطر ۲,۵۰۰۴۳,۲۰۰+ هر سطر ۳,۰۰۰
۳۰گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی)۴۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰
۳۱گذرنامه۴۷,۰۰۰+ هر پرفراژ ۲،۵۰۰۵۶,۰۰۰+ هر پرفراژ ۳,۰۰۰
۳۲روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات۴۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰۵۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۸۰۰
۳۳اساسنامه ثبت شرکت­ها۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۲,۵۰۰۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۳,۰۰۰
۳۴اوراق مشارکت و اوراق قرضه۶۰,۰۰۰۷۲,۰۰۰
۳۵انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …)۵۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰
۳۶برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی۷۰,۰۰۰۸۴,۰۰۰
۳۷برگ آزمایش پزشکی۵۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰
۳۸برگ جلب ، احضاریه۵۷,۰۰۰+ هر سطر متن۲,۵۰۰۶۸,۰۰+ هر سطر متن۳,۰۰۰
۳۹برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی۵۷,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۲,۵۰۰۶۸,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۳,۰۰۰
۴۰پروانه دائم پزشکی۶۰,۰۰۰۶۸,۰۰۰
۴۱پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی۶۰,۰۰۰۷۲,۰۰۰
۴۲پروانه نشر و انتشارات۶۰,۰۰۰۷۲,۰۰۰
۴۳پروانه وکالت۶۰,۰۰۰۷۲,۰۰۰
۴۴پرینت های بانکی۵۵,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی  ۷۸۰۰۶۶,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی  ۹۰۰
۴۵تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۴۶ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع۵۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰۶۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۸۰۰
۴۷جواز دفن۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۷۰۰۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۰۰۰
۴۸جواز کسب پشت و رو۶۲,۰۰۰۷۴,۰۰۰
۴۹ریز مکالمات تلفن۴۶,۰۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۸۰۰۵۵,۰۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۹۰۰
۵۰سر فصل دروس۵۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۲,۵۰۰۶۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۳,۰۰۰
۵۱سند وسائط نقلیه سبک۶۲,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۵۰۰۷۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۳,۰۰۰
۵۲فیش حقوقی۵۴,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۵۰۰۶۵,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۶۰۰
۵۳کارت مباشرت۶۰,۰۰۰۷۲,۰۰۰
۵۴کارنامه توصیفی ابتدائی۵۶,۰۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۱,۲۰۰۶۷,۰۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۱,۵۰۰
۵۵گواهی ها(سایز A5) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۵۰۰۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۸۰۰
۵۶گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی۲,۵۰۰۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی۳,۰۰۰
۵۷گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا۶۰,۰۰۰۷۲,۰۰۰
۵۸گواهی فنی و حرفه ای۶۰,۰۰۰۷۲,۰۰۰
۵۹لیست بیمه کارکنان۵۴,۰۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۵۰۰۶۵,۰۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۶۰۰
۶۰آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی)۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۲۰۰۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
۶۱اجاره نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم)۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۰۰۰۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۶۲قرارداد بیمه۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۳,۵۰۰۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۴,۰۰۰
۶۳بیمه شخص ثالث۷۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات۲,۰۰۰۸۸,۰۰۰+ هر سطر توضیحات۲,۵۰۰
۶۴ترازنامه شرکت­ها، اظهار نامه مالیاتی۸۵,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۶۵پروانه پایان کار ساختمان۸۰,۰۰۰۹۶,۰۰۰
۶۶پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان۸۰,۰۰۰۹۶,۰۰۰
۶۷پروانه مهندسی۸۰,۰۰۰۹۶,۰۰۰
۶۸حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی,حکم افزایش حقوق۸۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰۹۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۸۰۰
۶۹قرارداد استخدامی۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن قرارارد ۲,۵۰۰۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن قراراد ۳,۰۰۰
۷۰کارت شناسایی کارگاه۷۷,۰۰۰۹۲,۰۰۰
۷۱گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5)۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۸۰۰۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۲,۵۰۰
۷۲گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4)۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۰۰۰۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۵۰۰
۷۳گواهی حصر وراثت۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۷۰۰۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۷۴مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری۸۷,۰۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۲,۵۰۰۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۳,۰۰۰
۷۵موافقت اصولی۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۶۰۰
۷۶دفترچه وکالت۷۵,۰۰۰+ هر پرفراژ ۴,۵۰۰۹۰,۰۰۰۰+ هر پرفراژ ۵,۵۰۰
۷۷تعهدنامه۱۰۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰۱۲۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۷۸اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه)۱۰۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰۱۲۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۷۹بارنامه۱۰۲,۰۰۰۱۲۲,۰۰۰
۸۰برگ سبز گمرکی۹۴,۰۰۰۱۱۳,۰۰۰
۸۱برگ نظریه کارشناسی ملک۱۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰
۸۲پروانه بهره برداری(پشت و رو)۹۶,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰
۸۳جواز تأسیس۹۵,۰۰۰۱۱۴,۰۰۰
۸۴سند ازدواج یا رونوشت آن۹۸,۰۰۰+ هر سطر مهریه ۱,۵۰۰۱۱۷,۰۰۰+ هر سطر مهریه ۱,۸۰۰
۸۵سند مالکیت (دفترچه ای)۹۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰۱۱۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۸۰۰
۸۶هر نقل و انتقال، رهن و غیره۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰
۸۷قیم نامه۹۳,۰۰۰+هر سطر متن ۱,۲۰۰۱۱۱,۰۰۰+هر سطر متن ۱,۵۰۰
۸۸مالیات بر ارث۹۰,۰۰۰+ هر نیم سطر ۱,۲۰۰۱۰۸,۰۰۰+ هر نیم سطر ۱,۵۰۰
۸۹وکالتنامه  (سایز A4)۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۳,۷۰۰۱۲۶,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۴,۵۰۰
۹۰وکالتنامه بزرگ (سایز A3)۹۰,۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۴,۵۰۰۱۰۸,۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۵,۵۰۰
۹۱اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکت­نامه (پشت و رو)۱۴۰,۰۰۰۱۶۸,۰۰۰
۹۲اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)۱۲۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰۱۵۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۹۳سند طلاق یا رونوشت آن۱۱۳,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰
۹۴سند مالکیت (تک برگی)۱۱۷,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰۱۴۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۸۰۰
۹۶قرارداد۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۲,۵۰۰۱۲۶,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۳,۰۰۰
۹۷هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه۱,۵۰۰۱,۵۰۰

تبصره: ۱- در ازای هر یک از خدمات زیر مبالغ ذکر شده به هزینه های در نرخ نامه افزوده می شود ؛

الف- هزینه های دفتری (کپی، پلمپ و …) مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال

ب- ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ ریال

تبصره: ۲- برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه ۵۰٫۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.

تبصره ۳- هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه ۲۵% هزینه ترجمه می باشد، اما برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب می شود.

تبصره ۴- هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضاء مترجم رسمی ۱۵٫۰۰۰ ریال می باشد.


-هزینه مهر دادگستری ۶۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هر سند می باشد.

اسنادی مانند فیش حقوقی و مدرک تحصیلی و ریز نمرات آن که با هم پلمپ شوند بابت مدرک پیوست ۳۰۰٫۰۰۰ریال می باشد.

-هزینه مهر وزارت امور خارجه ۶۰٫۰۰۰ ریال بابت هر صفحه ترجمه انگلیسی می باشد.