مراحل انجام کار دارالترجمه رسمی جوان مشهد

مراحل انجام کار دارالترجمه رسمی جوان مشهد

مراحل انجام کار دارالترجمه رسمی جوان مشهد

                                                                        مراحل انجام کار دارالترجمه رسمی جوان مشهد

تحویل مدارک: در صورت داشتن تاییدیه ­های لازم، می­توانید مدارک خود را برای ترجمه به ما تحویل دهید.

برای مشاهده تاییدیه ­های لازم جهت ترجمه هر یک از اسناد و مدارک، اینجا را کلیک کنید.

توجه! هنگام تحویل مدارک، به منظور اطمینان از هجی نام و مشخصات صاحبان مدارک،

تصویر صفحه اول پاسپورت افراد نیز باید ارائه گردد. در صورتی که شخص مورد نظر دارای پاسپورت نیست،

از مترجم بخواهید تا مناسبترین هجی را در نظر بگیرد.

ترجمه: پس از تحویل مدارک، کار شما در اسرع وقت توسط مترجم انجام خواهد شد.

تایید دادگستری: در صورت تقاضای مراجعین، امور مربوط به دریافت تاییدیه دادگستری انجام خواهد شد.

توجه داشته باشید که در صورت نیاز به دریافت مهر دادگستری، یک روز به زمان تحویل مدارک افزوده می­شود.

برای مشاهده نرخنامه تاییدات دادگستری اینجا را کلیک کنید.

مهر وزارت خارجه: در صورت تقاضای مراجعین، امور مربوط به دریافت مهر وزارت خارجه نیز انجام می­شود.

توجه داشته باشید که در صورت نیاز به دریافت مهر وزارت خارجه، یک روز به زمان تحویل مدارک افزوده می­شود.

تحویل ترجمه: پس از انجام ترجمه و دریافت مهرهای لازم، مدارک مورد نظر به شما تحویل داده خواهد شد.

لطفاً برای بررسی زمان و نرخنامه انجام ترجمه­ های اسناد و مدارک، لینک ­های مربوطه را کلیک کنید.