ترجمه رسمی کارت ملی

اکتبر 20, 2018

ترجمه رسمی کارت ملی

ترجمه رسمی کارت ملی ترجمه رسمی کارت ملی ترجمه رسمی کارت ملی همانطور که میدانید مدارک شخصی هر فرد کارت ملی ، شناسنامه ، گواهینامه و […]
اکتبر 21, 2018

ترجمه رسمی فیش حقوقی

ترجمه رسمی فیش حقوقی ترجمه رسمی فیش حقوقی ترجمه رسمی فیش حقوقی مدارک رسمی هر فرد مدارکی هستند که احوال شخصیه فرد را بیان می کنند […]
اکتبر 22, 2018

ترجمه رسمی سند طلاق

ترجمه رسمی سند طلاق ترجمه رسمی سند طلاق ترجمه رسمی سند طلاق یکی دیگر از اسنادی که مربوط به احوال شخصیه هستند و قابل ترجمه و […]
اکتبر 23, 2018

ترجمه رسمی گذرنامه

ترجمه رسمی گذرنامه ترجمه رسمی گذرنامه ترجمه رسمی گذرنامه گذرنامه یا پاسپورت جزو مدارکی می باشد که گاها ممکن است توسط سفارتخانه برای اخذ ویزا درخواست […]
اکتبر 27, 2018

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی یبرای ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی نیاز به اصل کارت نظام پزشکی به همراه ترجمه رسمی […]
اکتبر 28, 2018

ترجمه رسمی کارت معافیت

ترجمه رسمی کارت معافیت ترجمه رسمی کارت معافیت برای ترجمه رسمی کارت معافیت مانند هر کارت دیگری نیاز به ارائه اصل آن می باشد . یکی […]
اکتبر 28, 2018

ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه از جمله مدارکی است که سفارت خانه ها […]
اکتبر 29, 2018

ترجمه رسمی گواهی فنی حرفه ای

ترجمه رسمی گواهی فنی حرفه ای ترجمه رسمی گواهی فنی حرفه ای ترجمه رسمی گواهی فنی حرفه ای گواهینامه های فنی حرفه ای برای نشان دادن […]
اکتبر 31, 2018

ترجمه رسمی مدرک کارشناسی

ترجمه رسمی مدرک کارشناسی ترجمه رسمی مدرک کارشناسی روند ترجمه رسمی مدرک کارشناسی مراحل ترجمه رسمی مدرک کارشناسی و دانشنامه و ریزنمرات را می توان به […]
نوامبر 3, 2018

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل گواهی اشتغال به تحصیل زمانی صادر می شود که فرد با به پایان رساندن […]
نوامبر 3, 2018

ترجمه رسمی گواهی تجرد

ترجمه رسمی گواهی تجرد ترجمه رسمی گواهی تجرد با اینکه به طور معمول سفارت خانه ها از شخص گواهی تجرد نمی خواهند اما در بعضی موارد […]
نوامبر 5, 2018

ترجمه رسمی جواز تاسیس

ترجمه رسمی جواز تاسیس ترجمه رسمی جواز تاسیس جواز تاسیس به مجوزی که افراد اعم از حقوقی یا حقیقی جهت انجام یک فعالیت تولیدی-اقتصادی اخذ می […]
gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب‌سایت، با خط‌مشی حفاظت از داده‌ها ما موافقت می‌کنید.
اطلاعات بیشتر