ترجمه رسمی حکم قهرمانی

نوامبر 22, 2018

ترجمه رسمی سند خودرو

ترجمه رسمی سند خودرو ترجمه رسمی سند خودرو ممکن است برای شما نیز پیش بیاید که نیاز به ترجمه رسمی سند خودرو خود داشته باشید ممکن […]
نوامبر 22, 2018

ترجمه رسمی فیش بانکی

ترجمه رسمی فیش بانکی ترجمه رسمی فیش بانکی مانند هر مدرک بانکی که از طرف بانک  ملی است و برای ترجمه باید تایید بانک ملی یا […]
نوامبر 23, 2018

ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج از کشور

ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج از کشور ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج از کشور شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که […]
نوامبر 23, 2018

ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون

ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون مانند تمام مدارک پزشکی دیگر ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون نیاز به مهر نظام پزشکی یا مهر خود پزشک […]
نوامبر 24, 2018

ترجمه رسمی اقرارنامه

ترجمه رسمی اقرارنامه ترجمه رسمی اقرارنامه شرایط لازم برای ترجمه رسمی اقرارنامه  اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر رسمی ممهور به مهر سردفتر قابل ترجمه و تایید […]
نوامبر 24, 2018

ترجمه رسمی احکام دادگاه

ترجمه رسمی احکام دادگاه ترجمه رسمی احکام دادگاه برای ترجمه رسمی احکام دادگاه در نظر داشته باشید که تنها رای قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب که […]
نوامبر 25, 2018

ترجمه رسمی گواهی تولد

ترجمه رسمی گواهی تولد ترجمه رسمی گواهی تولد ترجمه رسمی گواهی تولد گواهی ولادت اتباع داخلی تا ۱۵ روز قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد […]
نوامبر 25, 2018

ترجمه رسمی گواهی فوت

ترجمه رسمی گواهی فوت ترجمه رسمی گواهی فوت گواهی فوت اصل گواهی فوت یا رونوشت فوت با مهر ادارۀ ثبت احوال یا بهشت زهرا با ارائۀ […]
نوامبر 26, 2018

ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج

ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج ترجمه رسمی مدارک صادره از خارج ترجمه رسمی مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی […]
نوامبر 26, 2018

ترجمه رسمی بنچاق

ترجمه رسمی بنچاق ترجمه رسمی بنچاق ترجمه رسمی بنچاق یا اجاره نامه یا بیع نامه و قرارداهای فروش(مبایعه نامه) از سوی دادگستری و وزارت امور خارجه […]
نوامبر 27, 2018

ترجمه رسمی کارت بازرگانی

ترجمه رسمی کارت بازرگانی ترجمه رسمی کارت بازرگانی ترجمه رسمی کارت بازرگانی با تاییدات دادگستری قوه قضاییه و وزارت خارجه در دارالترجمه رسمی جوان انجام میپذیرد. […]
نوامبر 27, 2018

ترجمه رسمی قرارداد

ترجمه قرارداد ترجمه قرارداد ترجمه قرارداد با تاییدات دادگستری قوه قضاییه و وزارت خارجه در دارالترجمه رسمی جوان انجام میپذیرد. ترجمه قرارداد با ارائه اصل قراردادهای […]
gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب‌سایت، با خط‌مشی حفاظت از داده‌ها ما موافقت می‌کنید.
اطلاعات بیشتر