آگوست 11, 2021

وظایف مترجم رسمی

مترجم رسمی؛با این مقاله که توسط دارالترجمه رسمی جوان تدوین شده است همراه شوید تا به طور کامل با مترجم رسمی و وظایف آن آشنا شوید.
آگوست 6, 2021

نحوه دریافت تایید مدارک تحصیلی

تایید مدارک تحصیلی؛با این مقاله که توسط دارالترجمه رسمی جوان تدوین شده است همراه شوید تا به طور کامل با نحوه دریافت تایید مدارک تحصیلی آشنا شوید.
آگوست 3, 2021
دارالترجمه رسمی

دارالترجمه رسمی چه ویژگی هایی دارد؟

دارالترجمه رسمی چه ویژگی هایی دارد؟ ؛ در این مقاله با دارالترجمه رسمی جوان همراه شوید تا به طور کامل به پرسش دارالترجمه رسمی چه ویژگی هایی دارد؟ پاسخ دهیم.
آگوست 22, 2019
مراحل اجرایی ترجمه و تایید اسناد و مدارک

مراحل اجرایی ترجمه و تایید اسناد و مدارک

  مراحل اجرایی ترجمه و تایید اسناد و مدارک در این مقاله قصد داریم تا اطلاعاتی در مورد مراحل اجرایی ترجمه و تایید اسناد و مدارک […]
آگوست 21, 2019
تاییدیه دادگستری

تاییدیه دادگستری

  تاییدیه دادگستری در بسیاری از موارد ترجمه  تاییدیه دادگستری نیز لازم می باشد. اخذ تاییدیه دادگستری  برای مدارک شما در دارالترجمه جوان در مدت یک […]
آگوست 19, 2019
تاییدیه وزارت امور خارجه

تاییدیه وزارت امور خارجه

دسامبر 23, 2018
ترجمه گواهی فنی حرفه ای

ترجمه گواهی فنی حرفه ای

ترجمه گواهی فنی حرفه ای ترجمه گواهی فنی حرفه ای ترجمه گواهی فنی حرفه ای گواهینامه های فنی حرفه ای برای نشان دادن مهارت فرد در […]
دسامبر 22, 2018
ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه از جمله مدارکی است که سفارت خانه ها برای صدور ویزا […]
دسامبر 22, 2018
ترجمه روزنامه رسمی

ترجمه روزنامه رسمی

ترجمه روزنامه رسمی ترجمه روزنامه رسمی ترجمه روزنامه رسمی روزنامه رسمی آگهی تاسیس، روزنامه رسمی آگهی تصمیمات، روزنامه رسمی تغییر آدرس شرکت، روزنامه رسمی تغییر نام، روزنامه […]
دسامبر 21, 2018
ترجمه رسمی گواهی بیمه

ترجمه رسمی گواهی بیمه

ترجمه رسمی گواهی بیمه ترجمه رسمی گواهی بیمه ترجمه رسمی گواهی بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا، بیمه ایران و ... با مهر اداره مرکزی بیمه […]
دسامبر 21, 2018
ترجمه رسمی گواهی کار از تعاونی

ترجمه رسمی گواهی کار از تعاونی

ترجمه رسمی گواهی کار از تعاونی ترجمه رسمی گواهی کار از تعاونی ترجمه رسمی گواهی کار از تعاونی مسکن و تعاونیهای مصرف قابل تأیید می باشد. […]
دسامبر 20, 2018
ترجمه بارنامه

ترجمه بارنامه

ترجمه بارنامه ترجمه بارنامه ترجمه بارنامه بازرگانان و به طور کلی تجار در هر زمینه ای که فعالیت کنند نیاز به ترجمه رسمی خواهند داشت . […]