مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
مراحل اجرایی ترجمه و تایید اسناد و مدارک

مراحل اجرایی ترجمه و تایید اسناد و مدارک

مراحل اجرایی ترجمه و تایید اسناد و مدارک در این مقاله قصد داریم تا اطلاعاتی در مورد مراحل اجرایی ترجمه و تایید اسناد و مدارک مربوط […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۸
تاییدیه دادگستری

تاییدیه دادگستری

تاییدیه دادگستری در بسیاری از موارد ترجمه  تاییدیه دادگستری نیز لازم می باشد. اخذ تاییدیه دادگستری  برای مدارک شما در دارالترجمه جوان در مدت یک روز […]
مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
تاییدیه وزارت امور خارجه

تاییدیه وزارت امور خارجه

دی ۲, ۱۳۹۷
ترجمه گواهی فنی حرفه ای

ترجمه گواهی فنی حرفه ای

ترجمه گواهی فنی حرفه ای ترجمه گواهی فنی حرفه ای ترجمه گواهی فنی حرفه ای گواهینامه های فنی حرفه ای برای نشان دادن مهارت فرد در […]
دی ۱, ۱۳۹۷
ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه از جمله مدارکی است که سفارت خانه ها برای صدور ویزا […]
دی ۱, ۱۳۹۷
ترجمه روزنامه رسمی

ترجمه روزنامه رسمی

ترجمه روزنامه رسمی ترجمه روزنامه رسمی ترجمه روزنامه رسمی روزنامه رسمی آگهی تاسیس، روزنامه رسمی آگهی تصمیمات، روزنامه رسمی تغییر آدرس شرکت، روزنامه رسمی تغییر نام، روزنامه […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۷
ترجمه رسمی گواهی بیمه

ترجمه رسمی گواهی بیمه

ترجمه رسمی گواهی بیمه ترجمه رسمی گواهی بیمه ترجمه رسمی گواهی بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا، بیمه ایران و ... با مهر اداره مرکزی بیمه […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۷
ترجمه رسمی گواهی کار از تعاونی

ترجمه رسمی گواهی کار از تعاونی

ترجمه رسمی گواهی کار از تعاونی ترجمه رسمی گواهی کار از تعاونی ترجمه رسمی گواهی کار از تعاونی مسکن و تعاونیهای مصرف قابل تأیید می باشد. […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۷
ترجمه بارنامه

ترجمه بارنامه

ترجمه بارنامه ترجمه بارنامه ترجمه بارنامه بازرگانان و به طور کلی تجار در هر زمینه ای که فعالیت کنند نیاز به ترجمه رسمی خواهند داشت . […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۷
ترجمه رسمی گواهی کار از مهدکودک

ترجمه رسمی گواهی کار از مهدکودک

ترجمه رسمی گواهی کار از مهدکودک ترجمه رسمی گواهی کار از مهدکودک ترجمه رسمی گواهی کار از مهدکودک ها و مراکزی که فعالیت آنها زیر نظر […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۷
ترجمه گواهی کار از شرکتهای خصوصی

ترجمه گواهی کار از شرکتهای خصوصی

ترجمه گواهی کار از شرکتهای خصوصی ترجمه گواهی کار از شرکتهای خصوصی ترجمه گواهی کار از شرکتهای خصوصی با ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی و ارائه […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۷
ترجمه گواهی اشتغال به کار

ترجمه گواهی اشتغال به کار

ترجمه گواهی اشتغال به کار ترجمه گواهی اشتغال به کار ترجمه گواهی اشتغال به کار – تمامی گواهی های کار باید اصل و دارای مهر و […]